Privacybeleid

Hardy Klink fotografie, gevestigd aan Ootmarsumsestraat 335, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.hardyklinkfotografie.nl
Tel.06-13006237

Hardy Klink fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel verwerken:

– Achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Email

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hardyklinkfotografie.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

Hardy Klink fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren.

Hardy Klink fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten
die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Hardy Klink fotografie) tussen zit. Hardy Klink fotografie
gebruikt de volgende computerprogramma’s ,Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, op MS-Windows
computer, dit om opdacht foto’s professioneel te kunnen na bewerken.

Hardy Klink fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categoriën) van persoonsgegevens:

Personalia: alleen naam en opname datum dit om de klant de mogelijkheid te bieden hiervan,
voor eigen doelen, opnieuw afdrukken/bestanden te kunnen opvragen.
Bewaartermijn: onbeperkt
Adres,Tel.nr.,Email: bewaar termijn 2 jaar

Hardy Klink fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hardy Klink fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit
kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht
op gegevensoverdraagbaarheid met uitzondering van fotowerk waarop de auteursrechten bij
Hardy Klink fotografie liggen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door
u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of
heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd
verzoek naar info@hardyklinkfotografie.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Hardy Klink fotografie
zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Hardy Klink fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via
de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hardy Klink fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via
info@hardyklinkfotografie.nl.

Hardy Klink fotografie heeft de volgende maatregelen genomen
om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit
kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk